BBQ N MORE
Search
Close this search box.

אחריות

תנאי האחריות המפורטים להלן חלים על מוצרים שנרכשו ויבוא לישראל על ידי די אנד אס רהוט קל יבוא בע”מ.

די אנד אס מספקת שירות ואחריות למוצרים אשר נרכשו דרכה על פי ההוראות ההפעלה וכתב האחריות המגיע עם המכשיר. האחריות היא אחריות מרצון אשר די אנד אס מעניקה לכל רוכש. 

אחריות מפורטת למוצר שלך

סדרת: WEBER Q1200,2000,2200,3100,3200 גרילי גז

 • אמבטיה בישול – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • מבערים מנירוסטה – 5 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות מברזל יצוק עם ציפוי פורצלן – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • שאר החלקים הנותרים (כגון מערכת ההצתה, הגז, וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: WEBER SPIRIT גרילי גז

 • אמבטיה בישול – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • משולשי אמייל – 2 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • משולשי נירוסטה – 3 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • מבערים מנירוסטה – 7 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות מברזל יצוק – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות נירוסטה – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • שאר החלקים הנותרים (כגון מערכת ההצתה, הגז, וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 
 • בדגמי SMART: אחריות על מערכת חשמלית – שנתיים

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: WEBER Q1400,2400 גריל חשמלי

 • אמבטיה בישול – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • מערכת חשמל – 2 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • מערכת חימום – 2 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות מברזל יצוק עם ציפוי פורצלן – 2 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • שאר החלקים הנותרים (כגון מערכת הדלקה וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: WEBER SPIRIT II גרילי גז

 • אמבטיה בישול – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • משולשי אמייל – 2 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • משולשי נירוסטה – 3 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • מבערים מנירוסטה – 7 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות מברזל יצוק – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • שאר החלקים הנותרים (כגון מערכת ההצתה, הגז, וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: WEBER GENESIS II / LX גריל גז

 • אמבטיה בישול – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • משולשי נירוסטה תחתונים – 2 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • משולשי נירוסטה עליונים – 5 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • מבערים מנירוסטה – 10 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות ברזל יצוק – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות נירוסטה – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • שאר החלקים – הנותרים (כגון מערכת ההצתה, הגז, וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 
 • בדגמי SMART: אחריות על מערכת חשמלית – שנתיים. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: WEBER GENESIS 2023 גריל גז

 • אמבטיה בישול – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • משולשי נירוסטה תחתונים – 2 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • משולשי נירוסטה עליונים – 5 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • מבערים מנירוסטה – 10 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות ברזל יצוק – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות נירוסטה – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • שאר החלקים הנותרים (כגון מערכת ההצתה, הגז, וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 
 • בדגמי SMART: אחריות על מערכת חשמלית – שנתיים

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: WEBER SUMMIT גריל גז

 • אמבטיה בישול – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • משולשי נירוסטה  – 5 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • מבערים מנירוסטה – 10 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.  
 • רשתות נירוסטה – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • שאר החלקים הנותרים (כגון מערכת ההצתה, הגז, וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: WEBER TRAVELER גריל גז

 • אמבטיה בישול – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • מבערים מנירוסטה – 2 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות ברזל יצוק – 2 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • שאר החלקים הנותרים (כגון מערכת ההצתה, הגז, וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: WEBER CHARCOAL GRILLS גרילי פחם

 • אמבטיה בישול – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • מערכת עפר  – 5 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.  
 • רשתות בישול נירוסטה – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • שאר החלקים הנותרים (כגון רשת הפחם  וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: WEBER SMOKER מעשנות פחם

 • אמבטיה בישול – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה המעשנה – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • רשתות בישול – 2 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • שאר החלקים הנותרים (כגון פתחי אוויר, רשת הפחם, קערת מיים, וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: WEBER SMOKEFIRE מעשנת פלט

 • אמבטיה בישול – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • מערכת חשמלית  – 3 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.  
 • רשתות בישול – 3 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • שאר החלקים הנותרים (כגון תא אחסון פלט, אוגר, רכיבים חשמלים  וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

אביזרים מבית WEBER

 •  אביזרי בישול – שנה אחריות, לא כולל שבר / חלודה
 •  כיסוים – שנה אחריות, לא כולל קרע / כוח עליון.

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: DCHAF IOTA גריל גז

 • אמבטיה בישול – 3 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 3 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • מבערים מנירוסטה – 5 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות מברזל יצוק  – 2 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • שאר החלקים הנותרים (כגון מערכת ההצתה, הגז, וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: EVULOTION PRO 4 גריל גז

 • אמבטיה בישול – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • מבערים מנירוסטה – 5 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • משולשי אמייל – 3 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • רשתות מברזל יצוק  – 3 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • שאר החלקים הנותרים (כגון מערכת ההצתה, הגז, וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: FORNETTO CANCUEST גריל גז

 • אמבטיה בישול – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • מבערים מנירוסטה – 5 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות מברזל יצוק  – 2 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • משולשים – 2 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • שאר החלקים הנותרים (כגון מערכת ההצתה, הגז, וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: EVULOTION PRO 5 גריל גז

 • אמבטיה בישול – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 10 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 2 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • מבערים מנירוסטה – 10 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • משולשי נירוסטה– 5 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות נירוסטה  – 5 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • שאר החלקים הנותרים (כגון מערכת ההצתה, הגז, וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: מטבחי חוץ DCHEF

 • אמבטיה בישול – 2 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 1 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 •  מכסה הגריל – 2 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 1 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • מבערים מנירוסטה – 3 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • רשתות  – 2 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • משולשים – 2 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים.
 • שאר החלקים הנותרים (כגון מערכת ההצתה, הגז, וחלקי הפלסטיק) – 2 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

יחידות חוץ DCHEF

 • יחידת מקרר– 
 • מערכת חשמל (מקרר) – שנתיים, לא כולל קצר, שבר, חלודה / קורוזיה
 • שיש / נירוסטה – שנתיים אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 1 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 
 •  יחידת כיור – 
 • מערכת סיפון וברז – שנה
 • שיש / נירוסטה – שנתיים אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 1 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע).
 
 • יחידת אחסון –
 • שיש / נירוסטה – שנתיים אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע, 1 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

סדרת: טאבון נייד DCHEF

 • גוף המכשיר – 2 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר או שריפת שומנים. (צבע: 1 שנות אחריות לא כולל דהייה או שינוי לצבע)
 • מבער – 1 שנות אחריות, לא כולל חלודה, שבר / שריפת שומנים. 
 • אבן שמוט  – 1 שנות אחריות לא כולל חלודה, שבר.
 • שאר החלקים הנותרים (כגון מערכת ההצתה, הגז, וחלקי הפלסטיק) – 1 שנות אחריות לא כולל נהייה, שינוי בצבע, קורוזיה, חלודה / שבר. 

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

אביזרים מבית DCHEF

 • כיסוים– שנה אחריות, לא כולל קרע, כוח עליון, דהיית צבע.
 •  אביזרי בישול (כגון סט כלים) – שנה אחריות, לא כולל חלודה, שבר, או שימוש לא תקין במוצר

* אחריות על ידי די אנד אס – על פי ההוראות המגיעות עם המכשיר, אי ציות להוראות מבטלת את האחריות. 

ביקור טכנאי:
הזמנת טכנאי לבדיקה ותיקון המוצר אינה כלולה באחריות.
עלות ביקור טכנאי היא על פי המחירון החברה.

 

1 מספר סידורי: מספר סידורי מופיע על המכשיר. 
.2 חשבונית רכישה: מקורית אשר קיבלתם עם הגריל.
.3 הוכחת רכישה: שהינכם הבעלים המקורים.
.4 צילום: יש לספק צילומים של התקלה בעת הפניה

1 אי שמירה על מרווח מינימלי של (90 ס”מ) בין חומה (קיר) לכל הצדדים של הגריל, (כולל מעקות ,עמודים, קירות או
חומר בעירה אחר.) אי הקפדה על מרווחים אלה עלולה למנוע אוורור תקין ועלול להגביר את הסיכון לשריפה ו/או נזק
לרכוש, שעלול לגרום גם לפציעה אישית וביטול האחריות.
.2 שימוש בגריל מתחת למבנה, מקום סגור או פיטרית חימום או כלי בעירה אחר.
.3 אי בדיקה של כל החיבורים לפני השימוש הראשון, גם אם הגריל נרכש בהרכבה מלאה. כנ”ל אחרי כל מילוי מיכל,
בדוק את אטם הגומי של הווסת המחובר למיכל הגז לפני השימוש.
.4 חלודה הנובעת ממליחות עקב קירבה לים, בריכה או מקום עם לחות גובהה.
.5 שימוש בגז טבעי בגריל אשר מיועד לגז פרופאן נוזלי.
.6 שימוש בשבבי עץ להוספת טעם וריח – ללא קופסת עישון מתכתית כדי להכיל את האפר ולמנוע שריפות.
.7חוסר נקיון הגריל – יש לנקות את הגריל בסוף כל שימוש!
.8 שריפת שומנים – אין אחריות על שריפת שומנים עקב חוסר נקיון.
.9 שימוש בבנזין, נוזל דליק, צבע או נוזלים דליקים אחרים בתוך הגריל שלך או בקרבתו.
.10 חסימת אזורי האוורור בצידי הגריל, בגב או בתא העגלה של הגריל.
.11 כיסוי רשתות הבישול או רכיבים אחרים בנייר אלומיניום, דבר זה חוסם את האוורור ועלול לגרום לנזק לגריל או
לפציעה אישית.
.12 הנחה של יותר מ5- קילו על שולחנות צד/ להשען על שולחנות צד / הרמת הגריל באמצעות שולחנות צד.
.13 אי הרחקה מהשג ידם של ילדים. אי הרחקת ילדים וחיות מחמד מהגריל כשאר חם. אי שמירה על הילדים ליד
הגריל הזה. (כגון לשחק ליד הגריל)
.14 השארת הגריל ללא השגחה כאשר הוא פועל או בשימוש.
.15 אי שמירת מרחק בין הגריל לצינור הגז אשר יתן לצינור לבוא במגע עם משטחים חמים.
.16 לתת לשומן או לטפטוף חם ליפול על צינור הגז / מערכת הגז / ווסת הגז.
*אם זה קורה, יש לכבות מייד את בלון הגז או נקודת הגז ולוודא שאספקת הגז כבויה. רוקנו את מגש/כוס השומן ונקה
את מכלול הצינור והווסת ובדוק אם נזק לפני השימוש. (במידה ויש נזק יש להזמין טכנאי גז לוודא שאין דליפה) (במידה
ויש אש יש לנסות לכבות עם מטף בלבד ולקרוא מיד לכיבוי אש)
.17 בישול בגריל ללא כוס / מגש השומן במקום.
18 שימוש במים כדי לכבות את האש / שומן דולק.
*יש השתמש במטף כימי יבש מסוג BC או לחנוק את האש.
.18 שימוש בחול במגש השומנים.
.19 שימוש בגריל בהשפעת סמים, אלכוהול או תרופות חזקות.
.20 מוצר זה מיועד לשימוש חיצוני בלבד. אין להפעיל בתוך הבית או באזור סגור כגון בניין, מוסך, סככה, מחסן, אוהל
או כל מקום סגור אחר שימוש בתוך מבנה תבטל את האחריות.
.21 שימוש בחללים סגורים כגון חניון, מוסך, מרפסת או פטיו מקורה.
.22 אי בדיקת המבערים אחת לכמה שימושים.
.23 הדלקת הגריל עם מכסה סגור.
.24 איחסון מיכל גז מכל סוג, מלא או ריק, מתחת או ליד המנגל.
.25 שימוש בפחם או בבריקטים קרמיים במנגל גז זה אסורה!.
.26 שימוש בגריל במבנה לא יציב כגון סירה או כל מבנה לא יציב אחר.
.27 אי צייות להוראות תבטל את האחריות.
.28 שימוש לא תקין ורשלנות תבטל את האחריות.
.29 שימוש בווסת בלחץ גז גבוהה מ30 מב”ר תבטל את האחריות.
.30 איבוד החשבונית הרכישה תבטל את האחריות.
.31 חלודה או קורוזיה אינה באחריות.
.32 אחריות זו תתבטל במידה והגריל אינו יחובר לגז על ידי טכנאי מוסמך.
כל ההוראות ואזהרות אשר מופיעות כאן יבטלו את האחריות על המוצר.

תנאי האחריות להלן: 

 

0
  עגלת הקניות
  עגלת הקניות שלך ריקהחזרה לחנות